PROTECȚIA DATELOR

Freelancer Mihai Dobre” se angajează profund să respecte reglementările spaniole privind protecția datelor cu caracter personal și garantează respectarea deplină a obligațiilor stabilite, precum și punerea în aplicare a măsurilor de securitate prevăzute la art. 9 din Legea nr. 15/1999 privind protecția datelor cu caracter personal (LAPD) și în Regulamentul de dezvoltare a LOPD.

În conformitate cu această lege, informăm că utilizarea site-ului nostru web presupune furnizarea unor date personale prin intermediul formularelor de înregistrare sau contactului sau prin trimiterea de e-mailuri și că acestea vor fi tratate și încorporate în fișiere de „Mihai Dobre”, proprietar și responsabil pentru acestea, și care sunt detaliate mai jos.

Trimiterea acestor date cu caracter personal constituie consimțământul expres pentru tratamentul acestora, deși acest consimțământ este de natură revocabilă și fără efecte retroactive.

„Mihai Dobre” pune la dispoziția utilizatorilor politica de confidențialitate a entității care informează utilizatorii cu privire la următoarele aspecte:

  • Datele persoanei responsabile cu tratamentul.
  • Datele tratate.
  • Fișierul în care sunt stocate.
  • Scopul tratamentului.
  • Obligatoriu sau neimplicat, precum și consecințele în cazul în care nu le furnizează.
  • Cu privire la drepturile care participă la fiecare utilizator și procedura de a le exercita.

PROPRIETATE, REGULAMENT ȘI FORUM INTELECTUAL

Site-ul web, inclusiv, dar fără a se limita la programarea, editarea, compilația și alte elemente necesare funcționării sale, desenele, logo-urile, textul și / sau grafica sunt proprietatea „Mihai Dobre” sau, dacă este cazul, autorizarea expresă a autorilor.

Întregul conținut al site-ului este protejat în mod corespunzător de regulile de proprietate intelectuală și industrială, precum și înregistrat în registrele publice corespondente și reproducerea și / sau publicarea, totală sau parțială a site-ului web, și nici tratarea acestuia nu este permisă. calculatorul, distribuirea, difuzarea, modificarea sau transformarea acestuia, fără permisiunea prealabilă scrisă a acestuia.

Design-urile, logo-urile, textele și / sau graficele altele decât „Mihai Dobre” și care pot apărea pe site-ul web aparțin proprietarilor lor, care sunt ei înșiși responsabili pentru eventualele controverse care pot apărea în legătură cu acestea.

În orice caz, „Mihai Dobre” are autorizația expresă și prealabilă de către aceștia. „Mihai Dobre” recunoaște în favoarea proprietarilor drepturile de proprietate industrială și intelectuală corespunzătoare, fără a implica simpla menționare sau apariție pe site a existenței drepturilor sau a oricărei responsabilități a furnizorului asupra lor, nici aprobarea, sponsorizarea sau recomandarea de el.

Utilizatorul poate folosi materialele care apar pe acest site pentru uz personal și privat, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri comerciale.

„Mihai Dobre” va urmări îndeplinirea condițiilor de mai sus, precum și utilizarea corectă a conținutului prezentat în paginile sale web, exercitând toate acțiunile civile și penale care îi corespund în cazul încălcării sau nerespectării acestor drepturi de către utilizator.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Pentru soluționarea tuturor litigiilor sau aspectelor legate de acest site web sau a activităților dezvoltate în cadrul acestuia, se va aplica legislația spaniolă, la care părțile se declară în mod expres, fiind competente să soluționeze toate litigiile apărute sau legate de utilizarea lor de către tribunalele și tribunalele din Marbella, Málaga.